FPT – Nơi làm việc tốt nhất châu Á

FPT Software (Công ty thành viên của Tập đoàn FPT) là một trong những doanh nghiệp xuất sắc được vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” năm 2021 dựa trên khảo sát độc quyền do Tạp chí HR Asia thực hiện với 30.000 nhân sự từ 581 doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo đánh giá của HR Asia, đây là những doanh nghiệp đã tạo ra sự gắn kết nhân viên, đội ngũ, ban lãnh đạo tại nơi làm việc một cách xuất sắc, có chính sách nhân sự vượt trội, chế độ đãi ngộ hấp dẫn và thường xuyên tổ chức các hoạt động nội bộ sôi nổi.