Top 10 Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt nhất

FPT vinh dự được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có năng lực quản trị tốt nhất và FPT vinh dự được xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp niêm yết có năng lực quản trị tốt nhất và Top các Doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh tốt nhất tại lễ Công bố kết quả chương trình “Đánh giá Năng lực hoạt động Doanh nghiệp – Vietnam the Best Companies” 2021. Chương trình được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ đạo triển khai thường niên từ năm 2013 trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí cụ thể, xác thực như doanh thu, lợi nhuận, vòng quay vốn lưu động, chỉ số thanh toán nhanh, đóng góp ngân sách, nguồn nhân lực…