Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Tại Lễ công bố “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức, FPT được vinh danh ở hạng mục Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2021 và nằm trong danh sách doanh nghiệp tỷ đô 2020 – 2021. Đây là năm thứ 10, FPT nằm trong bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”. Danh sách Top 50 triển khai trên cơ sở đo lường kết quả kinh doanh các công ty trong ba năm liên tiếp, dựa vào 03 chỉ số tăng trưởng: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Kết quả đo lường nhằm đánh giá khách quan năng lực quản trị của doanh nghiệp.