Đầu tư chiến lược vào Intertec International – công ty dịch vụ CNTT 20 năm kinh nghiệm tại châu Mỹ La-tinh

Thông qua thương vụ này, FPT có quyền tiếp cận và điều phối nguồn lực tại hai trung tâm dịch vụ của Intertec International ở Costa Rica và Colombia, giúp tối ưu hiệu quả việc kết hợp nguồn lực của hai bên tại thị trường châu Mỹ La tinh, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.