Đầu tư chiến lược vào Nền tảng quản trị doanh nghiệp phổ biến nhất Việt Nam – Base.vn

Tháng 5, FPT công bố đầu tư chiến lược vào Base.vn. Sự cộng hưởng sức mạnh giữa nền tảng công nghệ mở của Base.vn và bề dày kinh nghiệm, năng lực công nghệ của FPT tạo ra xung lực mới thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số của 800.000 doanh nghiệp Việt Nam, đóng góp vào nền kinh tế số vì một Việt Nam hùng cường. Giá trị tạo ra từ thương vụ FPT – Base.vn không chỉ dừng lại ở việc giải bài toán chuyển đổi số của các doanh nghiệp SMEs mà còn phát triển hệ sinh thái sản phẩm của người Việt, đưa trí tuệ Việt Nam vươn tầm thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.