Khởi xướng thành lập Trường Hy Vọng nuôi dạy 1.000 trẻ em không may mất cha mẹ vì Covid-19

Với mong muốn tạo môi trường để các em nhỏ không may mất cha mẹ vì Covid-19 được chăm sóc, yêu thương, học tập và rèn luyện, biến đau thương thành sức mạnh, từ đó trưởng thành và góp phần xây dựng đất nước trong tương lai, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình đã khởi xướng ý tưởng thành lập trường Hy Vọng. Đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng, Trường Hy Vọng sẽ đón nhận 1.000 em trong độ tuổi từ 6 – 18 tuổi trên toàn quốc và cam kết đào tạo trong 20 năm.

Cùng với sự chung tay của 37.180 CBNV, trong năm 2021, FPT đã hỗ trợ 183,6 tỷ đồng cho hơn 100 sự kiện, hoạt động trách nhiệm xã hội, mang lại những giá trị cả về vật chất và tinh thần thiết thực nhất cho 134.494 người trên phạm vi toàn quốc. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào hỗ trợ cộng đồng phòng, chống Covid-19; đào tạo nguồn nhân lực số/nguồn nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo….

Leave a Reply

Your email address will not be published.