Thành lập công ty tư vấn chuyển đổi số – FPT Digital

Công ty TNHH FPT Digital được thành lập nhằm hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số của Tập đoàn từ khâu tư vấn lộ trình đến triển khai, cung cấp các giải pháp số. FPT Digital sẽ vấn chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cho các tổ chức, doanh nghiệp dựa trên ba yếu tố cốt lõi gồm: xu hướng công nghệ, mô hình kinh doanh tối ưu và Phương pháp luận Chuyển đổi số FPT Digital Kaizen. Dịch vụ tư vấn chuyển đổi số của FPT bao gồm 3 lĩnh vực: Tư vấn chuyển đổi số toàn diện, Tư vấn phát triển đội ngũ nhân lực số và Tư vấn phát triển hệ thống công nghệ thông tin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.