Khối Công nghệ

Khối Công nghệ đạt doanh thu 20.736 tỷ đồng và LNTT 2.799 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,4% và 24,3% so với cùng kỳ. Nhờ các khoản đầu tư từ sớm vào hệ thống công nghệ nội bộ, đội ngũ nhân sự và các giải pháp ứng dụng công nghệ số, FPT đã đón […]

Khối Viễn thông

Khối Viễn thông đem về doanh thu 12.686 tỷ đồng và LNTT 2.395 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 10,6% và 15,5% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận trước thuế tăng trưởng từ 18,1% lên 18,9%. Khối viễn thông đã lên kế hoạch đầu tư bổ sung một tuyến trục để đảm bảo hệ […]

Lĩnh vực Giáo dục

2021 Tổ chức giáo dục FPT đã linh hoạt thích ứng vượt qua thách thức với các dấu ấn nổi trội về phương thức đào tạo, mở rộng địa bàn, nâng cao chất lượng, trở thành không gian giáo dục chất lượng cao – chi phí phù hợp, thu hút đông đảo người học. Ông […]