Định hướng và mô hình phát triển bền vững

Định hướng chung Dựa trên chiến lược kinh doanh, FPT xây dựng định hướng và chiến lược phát triển bền vững đảm bảo sự hài hòa của ba yếu tố: Phát triển kinh tế, Hỗ trợ cộng đồng và Bảo vệ môi trường. Đồng thời, khi xác lập các chương trình hành động, FPT cũng […]

Hoạt động vì một môi trường xanh

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, các tác động trực tiếp lên môi trường trong quá trình vận hành, kinh doanh của FPT là không đáng kể. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu việc giám sát, thích ứng và áp dụng các sáng kiến, ứng dụng linh hoạt công nghệ trong quá […]

Vì sự phát triển của các bên liên quan

Người lao động Tính đến hết 31/12/2021, quy mô nhân lực của FPT tăng 21,3% so với cùng kỳ, đạt 37.180 người. Trong đó, Khối Công nghệ tiếp tục đóng vai trò nòng cốt với 24.068 nhân sự, chiếm tới 64,7% tổng nhân lực của Tập đoàn, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Đây cũng […]

Quản trị hướng đến phát triển bền vững

Quy trình quản trị đáp ứng và bám sát các tiêu chuẩn quốc tế Tập đoàn liên tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và quản lý sản xuất là phương thức hiệu quả nhất đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và đem lại lợi ích bền vững cho các […]